home

Historiek 

Het ontstaan van Acrog Accountancy bvba gaat terug tot het jaar 1982 toen Jef Robert een handelsregister opende onder zijn eigen naam met als activiteit boekhouding-fiscaliteit. In deze beginfase was hij nog tewerkgesteld als boekhouder in een belangrijk schildersbedrijf en oefende hij zijn activiteit uit in bijberoep.

Enkele data :
• In 1986 werd het bij- zijn hoofdberoep
• In 1987 kreeg hij als één van de eersten in België zijn titel als accountant.
• In 1989 werd het eerste personeelslid aangeworven.
• in 1993 werd de éénmanszaak ondergebracht in een vennootschap, BVBA ACROG ACCOUNTANCY.
• In 2000 verhuist het hele kantoor naar het nieuwe huidig pand in Geel, Molseweg 168
• In 2001 verkreeg Acrog Accountancy ook de titel van belastingconsulent.

Op dit moment telt het kantoor 9 hoog gekwalificeerde personeelsleden en heeft het zich ontwikkeld
tot een belangrijke en betrouwbare partner voor inzonderheid kleine en middelgrote ondernemingen.
Reeds meer dan 500 bedrijven hebben ons het vertrouwen geschonken.