home

Boekhouding 

Binnen ACROG heerst de filosofie, dat de cliënten met belangrijk hoeveelheden documenten,datgene hij zelf kan, ook zelf moet doen. Hiermede bespaart hij belangrijke kosten.
Tevens heeft hij onmiddellijk en dagelijks zicht op zijn boekhouding. Klantenopvolging, leveranciersbetalingen, kostenbeheersing, kortom alle noodzakelijke ingrediënten van de boekhouding is onmiddellijk opvraagbaar.

De cliënt is heel goed in staat, onder begeleiding van zijn accountant, 80% van de werkzaamheden zelf te doen. Voor de overige 20% heeft hij hulp en assistentie nodig van zijn accountant.
Concreet werkt de cliënt meestal met dezelfde boekhoudsoftware als Acrog (is niet noodzakelijk).
De opleiding gebeurt door Acrog. Nadien zal de cliënt de input van alle documenten zelf uitvoeren.
De cliënt kan dagelijks gebruik maken van zijn boekhouding.
Periodiek stuurt hij via email of externe gegevensdrager (cd-rom, memoriestick, enz) alles door naar Acrog die vervolgens de verdere accountantswerkzaamheden zal uitvoeren.

Door de VPM technologie kan Acrog zelf rechtstreeks en van op afstand correcties uitvoeren bij de cliënt. Kleinere bedrijven, bedrijven met weinig documenten of bedrijven die absoluut hun boekhouding willen uitbesteden zijn bij Acrog ook aan het juiste adres. Jarenlange ervaring en sectorkennis staan garant voor een bijna foutloze input.
Inzake de boekhouding verzorgt Acrog verder alle periodieke en eindejaarswerkzaamheden zoals intern jaarverslag, jaarrekening (garantie van foutloze en tijdige neerlegging), extern jaarverslag, financieel verslag met alle mogelijk ratio’s en branche vergelijkingen.